Aktuális
Adatkezelési tájékoztató
FALU TV

Településünkről

Helytörténet
Könyvtár
Mesevár Óvoda
Galéria
Térkép

Önkormányzat

Hivatal
Okmányiroda
Intézmények
Rendeletek
Nyomtatványok
Nyilvántartások
Keresetlevelek letöltése
Rendezési terv
Pályázati dokumentációk
Fejlesztések
Interreg Ökoturizmus pályázat
EU támogatások
Elismerések
Választás 2019
Támogatások
Testvérkapcsolatok

Közösségi élet

Programok
Lovastalálkozó
Tájházak napja
Héregi Hírmondó
Turizmus
Gasztronómia
Egyházak
Sport

www.mvh.gov.hu

www.kdrfu.hu

www.nfu.hu


Héreg
 

Hírek, aktuális információk


Bursa pályázat 2019

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára


Önkormányzati választás 2019

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző 66. napon megállapítja az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.
Fenti adatokat 2019. augusztus 8-án fogjuk közzétenni a település honlapján, facebook oldalán és a helyben szokásos módon papír alapú plakátokon is.
A választással és a jelöltajánlással kapcsolatos további információkat a település honlapján a "Választás 2019 - Önkormányzati választás" feliratra kattintva kísérhetik majd figyelemmel.

Mike Hajnalka
jegyző, HVI-vezető

Választási hirdetmény az európa parlamenti szavazásról

Választási hirdetmény II. (bővebben)

A szavazás napja: 2019. MÁJUS 26.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlamenti Képviselők választását.
A választópolgár egy listára szavazhat.
A szavazás helye: Héreg Község Önkormányzat Házasságkötő terme
2832 Héreg, Fő út 84.
A szavazóhelyiség akadálymentesített.
A szavazás ideje: 2019. május 26. (vasárnap) 6 és 19 óra között.

Tájékoztató orvosi ügyeletről

Tisztelt Lakosok!
2019. február 15. péntek 16:00 órától a központi orvosi ügyeleti ellátás a Győri út 24. szám alatti új rendelőben vehető igénybe. A rendelési idő nem változik.
Hétközben a felnőtt orvosi ügyelet: 16:00 - másnap reggel 08:00-ig.
a gyermekorvosi ügyelet: 16:00 - 22:00-ig vehető igénybe.
Hétvégén a felnőtt orvosi ügyelet: péntek 16:00 - hétfő reggel 08:00-ig.
a gyermekorvosi ügyelet: 08:00 - 22:00-ig vehető igénybe.

Tatabánya MJV Önkormányzata

Cégek, vállalkozók figyelmébe...

A 2015. évi CCXXII. számú, e-ügyintézésről szóló törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodók számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást.
Adóügyekben ez nemcsak a NAV, hanem az önkormányzatoknál történő elektronikus ügyintézést is jelenti.
Ha az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, bevallását, azt az adóhatóságnak vissza kell utasítania.
A gazdálkodó szervezetek a Cégkapu szolgáltatással, egyéni vállalkozók továbbra is a KÜNY (ügyfélkapu) szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra.
Az elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványok benyújtásával, nyomtatvány hiányában szabadon szövegezett beadvány, vagyis az e-Papír szolgáltatás igénybevételével valósulhat meg. Az Önkormányzati Hivatali Portálon - az ELÜGY rendszerben - is többféle elektronikus ügyintézési szolgáltatást vehetnek igénybe.
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság is elektronikusan továbbítja részükre az adóügyekben hozott határozatokat. Javaslom, hogy a tárhelyükre érkezett küldeményeket rendszeresen vegyék át, mert így értesülhetnek pl. gépjárműadó fizetési kötelezettségükről.
Az utóbbi hónapokban azt tapasztaltuk, hogy sok cég/vállalkozó nem figyeli a cégkapuját/ügyfélkapuját és így nem értesülnek időben az általunk megküldött határozatokról, fizetési felszólításokról.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy az ily módon át nem vett küldemény is jogerőre emelkedik és joghatások fűződnek hozzá!

Mike Hajnalka,jegyző

Tájékoztatás a kutak engedélyezéséről

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés a 2018. évi CXXI. törvény 28.§-ával módosította a Vízgazdálkodási törvény 29.§ (7) bekezdését, mely szerint a törvény hatályba lépése előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak esetén mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Fentiek alapján, tehát a fennmaradási engedély iránti kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbították 2020. december 31-ig.
Előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megjelenik egy olyan átfogó jogszabály módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
A fenti jogszabályi módosítások megjelenése után újra tájékoztatom a lakosságot, addig kérem, mindenki legyen türelemmel.
Mike Hajnalka,jegyző

Kút létesítése, fennmaradása ügyleírás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
Kútlétesítési ügyleírás

Hirdetmény a vadkárral kapcsolatos ügyek bejelentése kapcsán

A Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai erdészetének hivatalos kapcsolattartója: Tóth Zoltán Tel.:33/447-157 toth.zoltán@pprt.hu
Hirdetmény - vadkár

Rezsicsökkentés tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő (tűzifa, szén, probán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) fűtőanyagot felhasználó háztartásokra is kiterjesztette a téli rezsicsökkentési támogatást. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Háztartásnak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekinthető.
Az igénybejelentés határideje: 2018. október 15.
Az igénylőlapokat ügyfélfogadási időben a települési Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni és benyújtani, valamint a település honlapjáról is letölthető.
A téli rezsicsökkentést tüzelőanyag (igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag) formájában és 12.000 Ft értékben kapják a kérelmezők. Az önkormányzati hivatal a benyújtott kérelem alapján igazolást állít ki, mely az önkormányzat által kiválasztott vállalkozónál váltható be, a megjelölt határidőig!
2018. augusztus 21.
Mike Hajnalka sk. jegyző

Részletes tájékoztató
Igénybejelentő

Gyermelyi vállalatcsoport permetezésről szóló tájékoztatója

Részletes tájékoztató

Az adózók adóhatósággal történő kapcsolattartására vonatkozó tájékoztatója

Részletes tájékoztató

e-önkormányzati ügyintézés

Kedves Lakosságunk, Ügyfeleink és Partnereink!
Héreg Község Önkormányzatát is elérte a digitalizációs fejlődés, mi sem kívánunk lemaradni az újszerű megoldások alkalmazásáról. Tartson velünk és intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
e-önkormányzat ügyintézés menete

Számlaszámok:
A héregi önkormányzat számlaszámai
Héreg Község Önkormányzata

Községháza felújítása

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00009

Projekt leírás
Héreg Község Önkormányzata

Egészségügyi szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése Nagysápon és Héregen

TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00011

Projekt leírás
Héreg Község Önkormányzata

Iskolai és Községi Könyvtár nyitva tartása

Könyvtári nyitvatartás
Hétfő: 15.00 - 18.00
Kedd: 15.00 - 18.00
Iskolai könyvtár
szerda 14.00-15.00
Szolgáltatások: könyvkölcsönzés és internethasználat

Egyenlő bánásmód - ügyfélfogadás

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósága ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Kócza Júlia,Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó főbb tudnivalók.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Vadászterület határának megállapítása

A 11-252860 kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-től a Hivatal az alábbiak szerint hatátozza meg:
HATÁROZAT
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

We Connect for Europe

Testvértelepülés hálózat

A "We Connect for Europe" megnevezésű projekt célja az volt, hogy az együttműködésben részt vevő települések képviselete által hozzájáruljon öt nemzet közeledéséhez. A témakörét tekintve foglalkozott az aktív európai állampolgársággal, az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadságával, valamint ezek hozadékával az új tagállamok polgárai számára. Az adott témák bemutatása, megbeszélése és a problémákkal összefüggő tapasztalatcserék által a települések biztosították az Európai Unión belüli kölcsönös együttműködést.

A projekt célja A projekt céljai közé tartozott a kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat kialakítása. A nemzetközi projektbe bekapcsolódtak a települések lakosai is, akik megismerkedhettek az Európai Unió sajátosságaival, az európai állampolgárság és a négy alapszabadság előnyeivel.
wce.obecimel.sk/

Vadászterületek tervezett határai

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2017. március 1-től kialakítandó VADÁSZTERÜLETEK tervezett határai a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirdetmenyek/vadaszteruletek
linken megtekinthetők.
Az ezzel kapcsolatos iratokba az érdeklődők betekinthetnek a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályán
2016. április 1-től: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
2016. április 11-től: 2890 Tata, Új u. 17.
a következő ügyfélfogadási időben:
hétfő - csütörtök 8.00 - 15.30

Tájékoztatás lovak tartásával kapcsolatos előírásokról

A lótartásra vonatkozó állategészségügyi szabályok

Új szociális rendelet

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól
A szociális ellátassal kapcsolatos kérelmek, nyomtatványok:
 • eseti támogatás kérelem
 • krízis támogatás kérelem
 • lakhatási támogatás kérelem
 • tüzifa támogatás kérelem
 • temetési támogatás kérelem
 • köztemetés kérelem
 • vagyonmyilatkozat

 • Falugazdász ügyfélfogadás

  Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2834 Héreg Fő út 84.
  Időpont: minden héten hétfőn 08:00-10:00
  Falugazdász: Hauszknecht Ádám
  Telefon: 06/30/226 9479

  Sportfejlesztési program

  Támogatja a héregi sportpálya fejlesztését az MLSZ.

  A Héregi Futball Klub Egyesület sportfejlesztési programjának
  megvalósításához 704 934 Ft támogatást hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.
  Pályázati kérelem
  MLSZ határozat   
  Iskola felújítás Héregen
  Héreg, Iskola és Óvoda épületének külső
  rekonstrukciója és
  energetikai korszerűsítése
  VP-6-7.4.1.1-16


  EU támogatások Héregen
  EU támogatások


  EU támogatások Héregen
  e-ügyintézés ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL


  http://www.skhu.eu
  ÖKOTURIZMUS KÉMÉNDEN ÉS HÉREGEN


  Ökoturizmus Kéménden és Héregen pályázati információk


  Turisztikai lehetőségek Héregen
  Turisztikai katalógus


  Római Katolikus templom
  Római Katolikus templom

  Református templom
  Református templom

  Héreg Hivatal
  Héreg Hivatal

  Orvosi Rendelő
  Orvosi Rendelő

  Tájház
  Tájház

  Általános Iskola és Óvoda
  Általános Iskola és Óvoda

  Jókai Mór Kultúrház
  Jókai Mór Kultúrház


  Héreg Község Önkormányzata,    Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
  Telefon: 34/372-665, 34/572-507,    Fax: 34/372-607
  internet: www.hereg.hu    e-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
  webmester: tomacolor studio