Aktuális
FALU TV

Településünkről

Helytörténet
Könyvtár
Mesevár Óvoda
Galéria
Térkép

Önkormányzat

Hivatal
Okmányiroda
Intézmények
Rendeletek
Nyomtatványok
Nyilvántartások
Keresetlevelek letöltése
Rendezési terv
Fejlesztések
Közmeghallgatás 2013
Elismerések
Választás 2014
Támogatások
Testvérkapcsolatok

Közösségi élet

Programok
Lovastalálkozó
Héregi Hírmondó
Turizmus
Gasztronómia
Egyházak
Sport

www.mvh.gov.hu

www.kdrfu.hu

www.nfu.hu


Héreg
 

Hírek, aktuális információk


Meghívó Borversenyre

Héreg és a környékbeli települések lakóközössége részére az előző évek síkereire alapozva, ismét megrendezzük a héregi hagyományos borversenyt,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Ideje: 2017. március 18. szombat 17.30-kor
Helye: Héreg, Kultúrház

A borverseny célja: Héreg és a környékbeli községek szőlősgazdái és lakosai találkozásának elősegítése, a bortermelési tapasztalatok kicserélése, a minőségi bortermelés ösztönzése.

A versenyben résztvevők mellett szeretettel látjuk a szőlősgazdák hozzátartozóit,
barátait valamint az érdeklődőket.
Számukra a belépő díj: 1000.-ft, mely a vacsorát is tartalmazza
A zenét és a jó hangulatot a Héregi Sárközi Cigányzenekar biztosítja.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet: Nieszner József 06 34/372-665
Nevezési feltételek
Nieszner József, polgármester

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó főbb tudnivalók.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Vadászterület határának megállapítása

A 11-252860 kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-től a Hivatal az alábbiak szerint hatátozza meg:
HATÁROZAT
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Határszemle ellenőrzések

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2016. évben határszemlét végez településünk zártkerti ingatlanain. A komplex határszemle kiterjed a hasznosítási kötelezettség ellenőrzésén felül az ideiglenes és mellékhasznosításra is, valamint az engedély nélküli más célú hasznosításokra.
A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése 2016. július 1-től
a határszemlével párhuzamosan történik.
Nieszner József, polgármester

Testvértelepülési megállapodás
a Bethlen Gábor Alap támogatásával

Hagyományok és önkormányzatiság: Imely-Héreg-Nyirágó

Testvértelepülési megállapodást írt alá a felvidéki Nyírágó község polgármesterével önkormányzatunk. A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg ! Önkormányzatunk 2015. évben eredményesen pályázott a Bethlen Gábor Alap Testvértelepülési programok és együttműködések tárgyában Hagyományok és önkormányzatiság (Imely-Héreg-Nyirágó) címmel.

A pályázaton 500.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk.
A projekt fő célja, hogy a határon túli és a honi magyarság kapcsolata tovább erősödjön.
A projekt három időpontban zajlott.

Az első rendezvény 2015. szeptember 30-án zajlott. Vendégeink voltak, mintegy 15-15 fő Imelyről és Nyírágóról. A reggeli érkezést követően mindkét település polgármestere egy-egy gyümölcsfát ültetett az önkormányzat kertjében lévő gyümölcsösben. Ezt követően Budapestre utaztunk. Város nézésen vettünk részt melynek során meglátogattuk a Gellért hegyet, a Mátyás templomot, a Halászbástyát, a Vásárcsarnokot. A kora délutáni órákban országgyűlési képviselőnk Dr. Völner Pál fogadott bennünket a Parlamenti látogatáson vettünk részt. A második alkalommal a Baráti Lovastalálkozón 2015.10.10.szlovákiai ételekkel és magyar specialitásokkal ismerkedhettek az érdeklődők.

A harmadik rendezvényre ez év március 15-én került sor. Közösön emlékeztünk meg az imelyi és a nyírágói önkormányzatokkal hazánk és a magyarság legnagyobb ünnepéről az 1848-49-es Szabadságharcról és forradalomról. A koszorúzást követően ünnepi testületi ülésre került sor a kultúrotthonban. Az ülés keretén belül Fekete Zoltán Nyírágó (Szlovákia) és Nieszner József (Héreg) polgármestere testvér-települési együttműködési megállapodást írt alá. A pályázat eredményeképpen szorosabbá fonódott településein kapcsolata, újagy együttműködés alapjait raktuk le.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alap támogatását!
Képgaléria

We Connect for Europe

Testvértelepülés hálózat

A "We Connect for Europe" megnevezésű projekt célja az volt, hogy az együttműködésben részt vevő települések képviselete által hozzájáruljon öt nemzet közeledéséhez. A témakörét tekintve foglalkozott az aktív európai állampolgársággal, az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadságával, valamint ezek hozadékával az új tagállamok polgárai számára. Az adott témák bemutatása, megbeszélése és a problémákkal összefüggő tapasztalatcserék által a települések biztosították az Európai Unión belüli kölcsönös együttműködést.

A projekt célja A projekt céljai közé tartozott a kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat kialakítása. A nemzetközi projektbe bekapcsolódtak a települések lakosai is, akik megismerkedhettek az Európai Unió sajátosságaival, az európai állampolgárság és a négy alapszabadság előnyeivel.
wce.obecimel.sk/

Vadászterületek tervezett határai

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2017. március 1-től kialakítandó VADÁSZTERÜLETEK tervezett határai a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirdetmenyek/vadaszteruletek
linken megtekinthetők.
Az ezzel kapcsolatos iratokba az érdeklődők betekinthetnek a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályán
2016. április 1-től: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
2016. április 11-től: 2890 Tata, Új u. 17.
a következő ügyfélfogadási időben:
hétfő - csütörtök 8.00 - 15.30

Testvértelepülési megállapodás Nyírágó településsel

2016. március 15-én testvértelepülési együttműködési megállapodást kötött Héreg a felvidéki Nyírágó településsel. A szerződéseket a jelenlévők előtt Nieszner József, Héreg és Fekete Zoltán, Nyírágó polgármestere hitelesítette aláírásával.
Bővebben

Március 15-i megemlékezés


Az idei évben a március 15-ei megemlékezés a Református templomban kezdődött. Az általános iskola tanulói mellett a Gyermelyi Dalárda, az Echo zenekar is közreműködött ünnepi műsorban. Nieszner József, polgármester az ünnepi beszédében az összefogás jelentőségéről és annak további erősítéséről beszélt. Zászlóforgató mazsorettek és menetzenekar kíséretében vonultak a megemlékezők a református templomtól az 1848-as emlékműhöz.
Bővebben
KÉPEK AZ ÜNNEPSÉGRŐL

Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüze-lőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogsza-bályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korrn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a kör-nyezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
Bővebben
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hagyományos Borverseny 2016

Kis falunkban idén március 5-én került megrendezésre a Hagyományos Borversenyünk. Héregről, és településünk 30 km-es körzetéből érkeztek a termelők (Bajna, Gyermely, Mány Tarján, Tatabánya). A rendezvényre most is, mint mindig, nagy volt az érdeklődés. Összesen 72 bor volt versenyben.
VERSENYEREDMÉNYEK
KÉPEK

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2014. november 9.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Tájékoztatás lovak tartásával kapcsolatos előírásokról

A lótartásra vonatkozó állategészségügyi szabályok

Banki károsultak és eladósodott családok részére
INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Beszámoló a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról

Előadó: Mike Hajnalka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja arról rendelkezik, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2014. évi munkájáról az alábbiakban számolok be.
A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Gyermely, Szomor és Héreg Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei döntésével 2013. március 1. napjától alakult meg...
RÉSZLETES BESZÁMOLÓ

Héreg Községért Érdemérmet
adományoztak Végh László részére

Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2015.(II.26.)-i önkormányzati határozata alapján Héreg Községért Érdemérmet adományoz Végh László részére Héreg község érdekében életútja során kifejtett önzetlen munkájáért.
TOVÁBB

Héregi Borverseny

Héregen március 14-én tartották a hagyományos borversenyt a Jókai Mór Kultúrotthonban. Héreg Önkormányzata rendezvényének partnere volt a Vértes Agorája. Két kategóriában összesen 33 érem, 13 bronz, 16 ezüst és 4 aranyérem került kiosztásra a borok készítőinek.
VERSENYEREDMÉNYEK
BORVERSENY KÉPEKBEN

Új szociális rendelet

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól
A szociális ellátassal kapcsolatos kérelmek, nyomtatványok:
 • eseti támogatás kérelem
 • krízis támogatás kérelem
 • lakhatási támogatás kérelem
 • tüzifa támogatás kérelem
 • temetési támogatás kérelem
 • köztemetés kérelem
 • vagyonmyilatkozat

 • A magán pálinkafőzés adózási szabályai

  Tisztelt desztilláló-berendezés tulajdonosok! 2015. január 01. napjától változik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különböző szabályairól szóló 2003. CXXVII. törvény. E törvénymódosítás értelmében a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot 1000.-Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

  A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

  A bejelentésnek tartalmazni kell, a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló berendezés több személy közös tulajdonát képezi, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti a bejelentésről a többi érintett hatóságot is.

  A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat, csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző, rendelkezik gyümölcstermelő területtel. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

  2015-től megszűnik a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan vagy eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.

  Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. A 2015. január 15. napjáig teljesítendő bejelentéshez szolgáló nyomtatvány a honlapon elérhető.

  Tisztelettel: Héreg Község Önkormányzata

  Rajzpályázat

  A Héregi Általános Iskola alsó tagozatos diákjaitól 23 alkotása érkezett arra a rajzpályázatra, amelyet a Héreg Község Önkormányzata hirdetett meg...

  Iskolai és Községi Könyvtár nyitvatartása

  Hétfő: 17.00-19.00
  Kedd : 16.00-19.00
  Csütörtök: 16.00-17.00
  Iskolai könyvtár
  szerda 14.00-15.00
  Szolgáltatások: könyvkölcsönzés és internethasználat

  Falugazdász ügyfélfogadás

  Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2834 Héreg Fő út 84.
  Időpont: minden héten hétfőn 08:00-10:00
  Falugazdász: Hauszknecht Ádám
  Telefon: 06/30/226 9479

  Sportfejlesztési program

  Támogatja a héregi sportpálya fejlesztését az MLSZ.

  A Héregi Futball Klub Egyesület sportfejlesztési programjának
  megvalósításához 704 934 Ft támogatást hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.
  Pályázati kérelem
  MLSZ határozat

   
  Turisztikai lehetőségek Héregen
  Turisztikai katalógus


  Római Katolikus templom
  Római Katolikus templom

  Református templom
  Református templom

  Héreg Hivatal
  Héreg Hivatal

  Orvosi Rendelő
  Orvosi Rendelő

  Tájház
  Tájház

  Általános Iskola és Óvoda
  Általános Iskola és Óvoda

  Jókai Mór Kultúrház
  Jókai Mór Kultúrház


  Héreg Község Önkormányzata,    Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
  Telefon: 34/372-665, 34/572-507,    Fax: 34/372-607
  internet: www.hereg.hu    e-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
  webmester: tomacolor studio