Aktuális
Adatkezelési tájékoztató
Közadatkereső
FALU TV

Településünkről

Helytörténet
Könyvtár
Mesevár Óvoda
Galéria
Térkép

Önkormányzat

Hivatal
Okmányiroda
Intézmények
Testületi jegyzőkönyvek
Rendeletek
Nyomtatványok
Nyilvántartások
Szerződések
Keresetlevelek letöltése
Rendezési terv
Pályázati dokumentációk
Fejlesztések
Ökoturizmus-HOGYAN TOVÁBB?
EU támogatások
Elismerések
Országgyűlési választás 2022
Népszámlálás 2022
Támogatások
Testvérkapcsolatok

Közösségi élet

Programok
Lovastalálkozó
Tájházak napja
Héregi Hírmondó
Turizmus
Gasztronómia
Egyházak
Sport

www.mvh.gov.hu

www.kdrfu.hu

www.nfu.hu


 

EU támogatások 3.


Héreg település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Kedvezményezett neve: Héreg Község Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00011
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.15.
A támogatás összege: 29 994 250 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A fejlesztés célja Héreg település Honvéd utca, az Iskola utca valamint a Fő utca térségében a természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül, a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása, a közterületek állapotának javulása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg, az esélyegyenlőség biztosítása - az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében, a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul, a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke).

A tervezett fejlesztés alapvetően Héreg községi jogállású település belterületén valósul meg, egyedül a Fő utcai helyszínnél történik külterületen is csatornalétesítés, mely szintén a belterületi ingatlanok védelmét szolgálja.
A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.
Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák, utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

A tervezett műszaki megoldások 4 helyszínre különülnek el és összesen több mint 1 200 méter fejlesztést foglal magába:

"A" helyszín

1. A Dózsa György utca, Honvéd utca kereszteződésében, a Dózsa György utcában rácsos víznyelő kialakítása, mely Dózsa György utcán lezúduló csapadékvizet megfogja, és a Honvéd utca nyugati oldalán lévő nyílt árokba vezeti.
2. Honvéd utca keleti oldalán nyitott árkos vízelvezetés kialakítása a Petőfi és az Arany János utca között, a Honvéd utcán lefolyó csapadékvíz elvezetésére.
3. Honvéd - Arany János utca keresztezésében áteresz készítése, a felette kialakítandó nyílt árokban gyűjtött csapadékvíz burkolat alatti átvezetésére.
4. Honvéd utca keleti oldalán az ingatlan, és az út közelsége miatt zárt medrű vízelvezetés kialakítása, amely az összegyűjtött csapadékvizet továbbítja.
5. Nyílt csapadékvíz elvezető árok készítése, a vizek továbbításának céljából.
6. Áteresz kialakítása, mely az összegyűjtött csapadékvizet a meglévő elvezető rendszerbe továbbítja.

"B" helyszín

1. Az Iskola utcai áteresz javítás a lefolyó csapadékvizek biztonságos átvezetése érdekében.
2. Az Iskola utca délre menő szakaszának keleti oldalán lévő árok mélyítése a csapadékvizek lefolyásának biztosítása érdekében.
3. Az Iskola utca északi szakaszán meglévő burkolatlan nyílt árok rendezése, mederkotrása, az útszakasz északi részéről összegyülekező terhelés gondtalan továbbításának érdekében.

Az árok szelvényét szűkítő, ezáltal az összegyűjtött csapadékvíz áramlását akadályozó közműkeresztezések kiváltása.

"C" helyszín

1. A Fő utca nyugati végén az erdő és a murvás út közötti szakaszon új, földmedrű árok kiváltása a domboldalon összegyülekező vizek befogadóba történő továbbítására. A megvalósítandó árok hiányában az összegyülekező vizek kiöntés formájában okoznák problémát az úton, és a füves területen.
2. Az építendő burkolatlan árok, valamint a már korábban megvalósult mederlapos burkolt árok összekötésére az utat keresztező rácsos folyóka kialakítása szükséges. A meglévő árok magassági indulópontja miatt csőáteresz alkalmazása nem megvalósítható.

"D" helyszín

A Fő utca nyugati végén, a magántavak után kezdődő, telkek között haladó, majd a Kossuth utca keresztezéséig tartó jellemzően földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítása, és kotrása, valamint az árok szelvényében található közműkeresztezés kiváltása. Az árok jelenlegi erodált, csökkentett keresztmetszetű állapotában nem képes az összegyülekező vizeket maradéktalanul a befogadóba vezetni, a keresztező közművezeték a lefolyást biztosító szelvény területét jelentősen csökkenti, ezáltal visszatartva az összegyülekező vizeket.Ismeretterjesztő kiadvány a jó csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatokról

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FEJLESZTÉSE HÉREG TELEPÜLÉSEN Szórólap


Sajtóközlemény 2022.01.20. 
EU támogatások Héregen
e-ügyintézés ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL


Iskola felújítás Héregen
Héreg, Iskola és Óvoda épületének külső rekonstrukciója és
energetikai korszerűsítése
VP-6-7.4.1.1-16


EU támogatások Héregen
EU támogatások

Energetikai korszerűsítés Héregen
Egészségügyi szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése Nagysáp-Héreg településeken
Héreg település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

http://www.skhu.eu
ÖKOTURIZMUS KÉMÉNDEN ÉS HÉREGEN


Ökoturizmus Kéménden és Héregen pályázati információk

Magyar Falu Program Héregen
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásáraTurisztikai lehetőségek Héregen
Turisztikai katalógus


Római Katolikus templom
Római Katolikus templom

Református templom
Református templom

Héreg Hivatal
Héreg Hivatal

Orvosi Rendelő
Orvosi Rendelő

Tájház
Tájház

Általános Iskola és Óvoda
Általános Iskola és Óvoda

Jókai Mór Kultúrház
Jókai Mór Kultúrház


Héreg Község Önkormányzata,    Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
Telefon: 34/372-665
internet: www.hereg.hu    e-mail: hivatal@hereg.hu
webmester: tomacolor studio